Kommer finanskrisen att stärka solenergiindustrin?

I USA har solenergibranschen fortfarande en lång väg att vandra, men den här gången kommer vägen kanske att leda någonvart. I februari undertecknade det amerikanska solenergibolaget BrightSource Energy flera kontrakt med det kaliforniska elbolaget Southern California Edison om att uppföra energitorn i delstatens öknar i sydväst, torn som med tiden kan komma att producera 1,3 gigawatt. Det motsvarar den energi som ett stort kolkraftverk producerar.

6 november 2009

I USA har solenergibranschen fortfarande en lång väg att vandra, men den här gången kommer vägen kanske att leda någonvart. I februari undertecknade det amerikanska solenergibolaget BrightSource Energy flera kontrakt med det kaliforniska elbolaget Southern California Edison om att uppföra energitorn i delstatens öknar i sydväst, torn som med tiden kan komma att producera 1,3 gigawatt. Det motsvarar den energi som ett stort kolkraftverk producerar.

Samtidigt har ett annat kaliforniskt elbolag, Pacific Gas and Electric, beställt över 1,8 gigawatt parabolspeglar, solceller och energitorn från BrightSource. Miljövännerna förbereder sig emellertid på att bekämpa vissa av dessa projekt. De kommer nämligen alla att täcka ganska stora ökenområden, och en del av dem kommer kanske att göra av med stora mängder av Kaliforniens mycket knappa vattenresurser för nedkylning. I likhet med alla andra former av energiproduktion har solenergin sitt pris.

I Nevada tar jag vägen förbi Hooverdammen, en storproducent av förnybar energi, och följer med på en rundvandring långt ner i dess inre. Dammen byggdes över Coloradofloden på 1930-talet – på endast fem år. Nere på botten driver det brusande vattnet från Lake Mead två parallella rader av jättelika turbiner. Varje turbin har 130 megawatts kapacitet, dubbelt så mycket som solkraftverket Nevada Solar Ones totala kapacitet.

Hooverdammen och det sätt på vilket USA hanterade utmaningarna under den djupa ekonomiska krisen på 1930-talet gör emellertid att man känner hopp för solenergin. New Deal, som den tidens åtgärdspaket kallades, ledde inte bara till bygget av Hooverdammen, utan också till andra stora energiprojekt som förde vattenkraft till sydöstra USA och kraftledningar till avsides belägna trakter. Under den tidens ekonomiska kris förändrades energilandskapet tämligen radikalt. Kanske kommer den nuvarande ekonomiska krisen också att göra det?

Läs också

Kanske är du intresserad av...