Kylning från solen?

I åratal har energibranschen grubblat över hur solen skulle kunna utnyttjas för att göra bostaden svalare.

9 augusti 2011 av National Geographic News

Att använda solen för att kyla av luften kan verka ologiskt, när man tänker på den tryckande värme som drabbar tak och fönster, när solen står högst på himlen. Tar man solens enorma energi i betraktande verkar tanken på solavkylning dock förnuftig. Solens energi skulle kunna utnyttjas precis när den behövs som mest.

Solavkylning är en av åtskilliga försöag till gröna klimatanläggningar, som bättre utnyttjar naturens egna krafter. Klimatanläggningar har gjort livet behagligere på sommaren i västvärlden, men med enorma energiomkostnader som konsekvens. Den första klimatanläggningen, som uppfanns 1902 av Willis Haviland Carrier, kylde luften genom att skicka den genom spiralrör, som var nedkylda med hjälp av ett kylmedel. Vanliga kylanläggningar fungerar på i stort sett samma sätt i dag och slukar en massa ström, när de komprimerar kylmedel från gasform tillbaka till flytande form i varje köldcykel.

Elverken belastas till det yttersta på grund av efterfrågan på kylning på sommaren. Det krävs också mycket energi för att värma upp bostäderna på vintern, men det finns många uppvärmningsmöjligheter: naturgas, olja, ved. Kylning fungerar vanligtvis med hjälp av elektricitet. När strömförbrukningen under sommaren är som störst i USA, där över 80 procent av hushållen har klimatanläggningar, är den därför 20 procent större än vid maximal belastning på vintern. Elbolagen måste ha extra verk i beredskap för att klara belastningstopparna på varma sommareftermiddagar, och det är i regel gamla, ineffektiva anläggningar, som drivs med fossilt bränsle. Ju varmare det är, desto hårdare arbetar de.

Även om klimatanläggningar hittills inte varit så utbredda i Europa, har efterfrågan på kylning inom i EU ökat, i synnerhet efter den kraftiga värmeböljan 2003, som man anser kostade mellan 35000 och 52000 personer livet. Europa har sålunda stått för en del av den mest omfattande forskningen kring möjligheter för solkylning.

LG Electronics solar-hybride kylsystem och Lennox SunSources system med solstödd uppvärmning och kylning är två exempel. Solceller i kombination med en traditionell klimatanläggning utgör dock inte en komplett lösning. Klimatanläggningar i privata hushåll har i regel en energiförbrukning på mellan 2000 och 5000 W. LG-systemets solpanel kan bara producera 70 W, så det reducerar energiförbrukning bara en aning.

Lennox hävdar att deras system, som omfattar en 190-Wattspanel, kan halvera utgifterna för uppvärmning och kylning. Som försäljningsargument påpekar företaget att systemet använder en av deras effektivaste modeller, att flera solpaneler kan kopplas till systemet, och att kunderna som en del av lösningen kan följa sin aktuella energiförbrukning.

Forskare anser dock att det kan finnas bättre lösningar på kylning med mindre energi.

Läs också

Kanske är du intresserad av...