Sval luft utifrån

Vanliga bords- eller takfläktar kan ge en känsla av svalka genom att flytta runt luften, men de kyler inte i sig. Fläktar som ventilerar hela huset fungerar enligt en helt annan princip. Dessa fläktar installeras uppe på taket eller mellan yttertaket och innertaket och är konstruerade för att suga stora mängder varm, stillastående luft ut ur huset, samtidigt som de drar in frisk, svalare luft utifrån.

9 augusti 2011 av Alexandra Arkin, Medill News Service

Vanliga bords- eller takfläktar kan ge en känsla av svalka genom att flytta runt luften, men de kyler inte i sig. Fläktar som ventilerar hela huset fungerar enligt en helt annan princip. Dessa fläktar installeras uppe på taket eller mellan yttertaket och innertaket och är konstruerade för att suga stora mängder varm, stillastående luft ut ur huset, samtidigt som de drar in frisk, svalare luft utifrån.

Bästa sättet att använda en ”husfläkt” på är enligt en amerikansk tillverkare, Quiet Cool Manufacturing, att stänga av klimatanläggningen på kvällen, när temperaturen utanför är under 29 grader Celsius, och sedan sätta på fläkten.

Husfläktar kostar i USA mellan 3000 och 10000 kronor, upplyser distributören R.E. Williams Contractor.

Besparingen och intjäningsperioden beror på huset och klimatet, säger Mary Driscoll, som representerar R.E. Williams. ”En fläkt sparar pengar”, säger hon. ”Våra fläktar är mer energieffektiva än en traditionell klimatenhet.”

Buller kan vara ett problem med husfläktar, i synnerhet om de, som EPA påpekar, installeras på fel sätt. Enligt EPA är en fläkt med hög kapacitet, som går med låg hastighet, generellt tystare än en liten fläkt, som går med hög hastighet. EPA rekommenderar att alla fläktar installeras med bullerdämpande packningar av gummi eller filt och att justerbara fläktar ställs in så att de går med låg hastighet.

Fläktar från R.E. Williams är ”bullermärkta”, säger Mary Driscoll.

Husfläktar är givetvis effektiva bara när temperaturen utomhus är lägre än temperaturen inomhus. I klimat där temperaturen faller på natten, kan en husfläkt spara 50–90 procent av kostnaderna för klimatreglering.

Läs också

Kanske är du intresserad av...