Torr luft är bättre luft

På det amerikanska energidepartementets laboratorium för förnybar energi (NREL) i Colorado visar maskiningenjören Eric Kozubal en del från ett system, som bekräftar det välkända konstaterandet att ”det är inte värmen, det är luftfuktigheten”.

9 augusti 2011 av National Geographic News

På det amerikanska energidepartementets laboratorium för förnybar energi (NREL) i Colorado visar maskiningenjören Eric Kozubal en del från ett system, som bekräftar det välkända konstaterandet att ”det är inte värmen, det är luftfuktigheten”.

Han och hans kollegor på NREL arbetar med en ny generation klimatanläggningsteknik, som kallas DEVap (desiccant-enhanced evaporative air-conditioning). Den kommer att kunna reducera den nödvändiga mängden energi för kylning med 40 procent eller mer i fuktiga klimat och med 80–90 procent i områden som sydvästra USA, där luften är torr, säger Eric Kozubal. Det betyder i sin tur en kraftigt reducerad elförbrukning – den enda elektricitet systemet behöver är till de fläktar som flyttar luften.

Hemligheten är ett flytande torkmedel, en mycket stark saltlösning, som drar ut fukt ur luften med hjälp av mycket lite energi. Som jämförelse kan nämnas att elektriska avfuktare i regel är mycket energikrävande.

När luften har torkat, kan den kylas med hjälp av förångningskylning, som bygger på den enkla principen att vatten kyler den omgivande luften avsevärt, när det går från flytande form till gasform.

En del hus i torra klimat använder redan så kallade ”svampkylare”, men de är svåra att underhålla, eftersom man måste vara noga med att de inte bildar mögelsvamp. NREL:s modell ska emellertid kunna fungera i både fuktiga och torra klimat. Det bildas dessutom ingen mögelsvamp, för med det indirekta avdunstningssystemet förblir luftströmmen torr, eftersom den våta sidan av systemet är isolerad och med Eric Kozubals ord bara används som”värmetömningsmekanism”.

Ett sådant system skulle kunna revolutionera klimatanläggningarna. På grund av dess lägre energiförbrukning, och eftersom det är värmedrivet och inte mekaniskt drivet, är det mycket mer lönt att köra systemet med hjälp av solenergi, än det är för vanliga klimatanläggningar, som förbrukar mycket ström.

”Torkmedel är som gjorda för solkylning”, säger Eric Kozubal. Om husägare kan kontrollera luftfuktigheten på ett så energieffektivt sätt, kommer de dessutom att få möjlighet att satsa på mycket tätare och välisolerade hus utan att behöva bekymra sig om mögel och problem med ”sjuka hus”. ”Om vi ska utnyttja lågenergibyggande till gränsen, måste vi gå över till en annan teknik för klimatanläggningar”, säger Eric Kozubal.

Efter att framgångsrikt ha testat sin lilla prototyp av DEVap-systemet, arbetar NREL-forskarna nu på att bygga en prototyp i större skala för att demonstrera systemets kommersiella hållbarhet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...