USA:s första vindkraftpark till havs godkänd

Vindkraftparken Cape Wind betraktas som en vändpunkt i USA:s energipolitik, men de stora kostnader som förknippas med förnybar energi blockerar fortfarande nya projekt.

7 maj 2010 av Willie Drye, National Geographic News

Trots Obama-regeringens godkännande av USA:s första vindkraftprojekt till havs, den länge omstridda vindkraftparken Cape Wind i Nantucket Sound utanför delstaten Massachusetts, ser experter fortfarande ett stort hinder mot att utnyttja vindkraften längs landets kuster: priset.

Havsbaserad vindkraft kostar cirka dubbelt så mycket per kilowattimme (kWh) som vindkraft på land, framför allt för att det kräver mer robusta komponenter för att stå emot de hårda väderförhållandena och saltvattnet.

Anhängare av vindkraftverk till havs hänvisar ofta till Europa, där prisskillnaden inte har varit ett lika stort hinder. Det beror dels på statliga anslag till förnybar energi, dels på att det inte finns så mycket land till förfogande.

I USA är de statliga anslagen mer blygsamma, det finns ingen klimatpolitik och massor av vindpinade landområden, bland annat på Mellanvästerns vidsträckta prärier.

Förespråkarna av förnybar energi hoppas att Cape Wind med sin placering i blåsiga, men lugna farvatten och nära ett stort befolkningsområde ska förändra den amerikanska attityden.

”Detta blir det första av många projekt längs Atlantkusten, efter hand som vi bygger en ny energiframtid för vårt land”, säger inrikesministern Ken Salazar.

Fokus på landbaserad vindkraft

Enligt den årliga marknadsanalysen från USA:s vindkraftindustri, American Wind Energy Association, finns ytterligare tolv havsbaserade vindkraftprojekt på ritbordet.

Hittills har hela den enorma tillväxten inom vindkraft i USA – kapaciteten har ökat med nästan 30 procent om året från 2002 till 2007 – dock skett på land. De mängder av nya amerikanska vindkraftprojekt som håller på att byggas nu står också på land.

Det står i skarp kontrast till Europa, där det förra året enligt den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA i Bryssel restes 201 vindkraftverk till havs, och där 16 vindkraftparker till havs är under uppförande.

Länder som Storbritannien, Danmark och Tyskland har sedan 1991 riktat blicken mot sina farvatten som ett nytt tillväxtområde för förnybar energi, eftersom det ger färre konflikter med markägare.

I USA är situationen annorlunda. Där finns jättelika landområden redo för exploatering, och tre delstater – Montana, North Dakota och Texas – anses ha tillräckligt med vind för att förse hela landet med elektricitet.

Priset för vindkraftverk som byggts för att stå i havsvatten ligger på omkring 56–129 öre per kWh, medan vindkraftverk på land kostar 28–67 öre per kWh, säger Willett Kempton, som är professor i marina frågor vid University of Delaware i USA.

Willett Kempton säger dock att med den enorma potential som de nästan konstanta havsvindarna erbjuder, är vindkraft till havs en energikälla som inte bör förbises.

En undersökning som han ledde, och som tidigare i månaden publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences, konstaterade att två tredjedelar av den tillgängliga vindkraften utanför USA:s nordöstra kust skulle kunna leverera all den elektricitet som behövs från Massachusetts till North Carolina.

Hans undersökning visar hur förväntade problem som oregelbundenheter i energiförsörjningen kan lösas genom att vindkraftparker till havs kopplas samman och genom omsorgsfull placering av vindkraftverken.

”En sak som människor inte helt har förstått är att detta är en teknik som utvecklas snabbt”, säger Willett Kempton. ”Kostnaderna kommer att minska betydligt.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...