Värmedrivna klimatanläggningar

Detta blänkande virrvarr av rör och kanaler hos energibolaget Industrielle Werke Basel i Basel i Schweiz är faktiskt en klimatanläggning som drivs med värme. På samma sätt hjälper värme till att kyla ned banker, hotell och kontor i ett kvarter i Köpenhamn, ett T-Mobile-datacentrum i München och flygplatsen Fiumicino i Rom.

9 augusti 2011 av National Geographic News

Detta blänkande virrvarr av rör och kanaler hos energibolaget Industrielle Werke Basel i Basel i Schweiz är faktiskt en klimatanläggning som drivs med värme. På samma sätt hjälper värme till att kyla ned banker, hotell och kontor i ett kvarter i Köpenhamn, ett T-Mobile-datacentrum i München och flygplatsen Fiumicino i Rom.

Företaget bakom alla dessa system, Thermax från Pune i Indien, säljer dem som en av sina ”hållbara lösningar” på dagens miljöproblem. Tekniken med absorptionskylning har dock använts kommersiellt sedan 1920-talet. Liksom normala klimatanläggningar fungerar absorptionskylar med hjälp av ett kylmedel med låg kokpunkt. När kylmedlet förångas, avlägsnar det värme från luften.

Vanliga klimatanläggningar gör därefter det gasformiga kylmedlet flytande igen med hjälp av en elektrisk kompressor. Absorptionskylanläggningar använder däremot termisk kompression för att få processen att börja om från början. De behöver bara värme och inga rörliga delar.

Absorptionskylar är dyra och har en låg utnyttjandegrad – de levererar inte särskilt mycket kylning för den värme de förbrukar. Trots det kan absorptionskylar vara en effektiv lösning i kombination med anläggningar som producerar överskottsvärme, som fallet är med Thermax anläggning i Basel, Köpenhamn, München och Rom.

Systemen använder inte heller hydrofluorokarboner (HFC), som är kraftiga växthusgaser, som kylmedel utan använder i stället vatten och litiumbromid eller ammoniak.

Läs också

Kanske är du intresserad av...