Vattenkyld kontorsbyggnad

En uråldrig romersk teknik har gett idéen till en hydronisk klimatanläggning, som används vid Harvard University i USA.

9 augusti 2011 av Lauren Biron, Medill News Service

En kylningsmetod som användes av de gamla romarna, cirkulation av kallt vatten, har fått en renässans vid Harvard University i USA. Den vattenbaserade klimatanläggningen, som installerats i Harvards tekniska servicecenter på Blackstone Street 46 i Cambridge, Massachusetts, är en av de energieffektiva åtgärder som har bidragit till att ge byggnaden högsta utmärkelse hos USA:s gröna byggnadsråd.

”När folk kommer in i byggnaden lägger de alltid märke till hur tyst här är”, säger Jeffrey Smith, som är chef för byggnadsunderhåll vid Harvard. ”De vet inte varför, men det beror på frånvaron av mekaniskt buller.”

Vattenkylning fungerar med hjälp av konvektion. Avkylt vatten (i regel mellan 7,2 och 10 grader varmt) cirkulerar genom rör, som är fästa vid väggar eller inbyggda i tak. Luften strömmar förbi rören och sjunker längs väggarna, när den kyls av. Ett uppsamlingstråg, som i regel är en del av inpackningen runt rören, fångar upp kondensvatten och skickar tillbaka det till vattenkällan. Harvard-byggnaden har totalt 170 rör, som kyler och värmer upp den 3700 kvadratmeter stora byggnaden.

Systemet är tyst, eftersom det inte behöver fläktar som blåser luften förbi rören. Enligt Lawrence Berkeley-laboratoriet, som sorterar under USA:s energidepartement, kan så kallade hydroniska system installeras på bara 20 procent av den plats som krävs för traditionella klimatanläggningar med luftkanaler.

Ett system, som kan fästas vid en vägg – som det som tillverkas av företaget Edwards Valance – kan enligt bolagets webbplats spara cirka 1200 kronor per enhet per år jämfört med ventilatorsystem. Installationen kan utföras för drygt 140 krona per kvadratmeter, men beror på byggnadstypen, hantverkarens pris och läget, säger Pat Colvin, talesperson för Edwards Valance.

”Som utgångspunkt kan de kosta lite mer än en traditionell klimatenhet med ventilator och värmeväxlare”, säger hon. ”De pengarna tjänar man dock in på tre år.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...