Vindenergi lagras i frusen fisk

Lösningen på problemet med hur vi ska lagra vindenergi har kanske hittats i Cuxhaven i Tyskland.

8 april 2010 av Andrew Curry, National Geographic News

I Cuxhaven, en liten stad på den tyska Nordsjökusten, har man massor av vind och massor av fisk.

Därför är staden den perfekta platsen för att testa hur just de båda resurserna kan användas för att hitta en lösning på vindenergins stora problem: hur man garanterar en stabil energiförsörjning. Vind- och solenergi är opålitliga energikällor och det är inte bra när konsumenter kräver en stabil ström av elektricitet. Problemet har hittills varit ett hinder för större satsningar på förnybar energi.

  • Ibland har vi ett överflöd av vindenergi, men andra gånger kan man bara producera väldigt lite, säger Wolfram Krause, som är forskare vid det tyska elbolaget EWE och chef för det 185 miljoner kronor dyra projektet eTelligence i Cuxhaven.

  • Vindenergin måste stabiliseras och då är köldlagring en möjlig lösning, säger Krause.

Djupfrusen el

Vindkraftverken levererar ström till kylanläggningen i Erwin GOOSS lagerbyggnad vid floden Elbes mynning i Cuxhaven, där fiskebåtar från Nordsjön lastar av sina fångster. Normalt ska temperaturen i lagret vara -20 °C, men den kan sjunka ända ned till -30 °C när vindkraftverken är igång.

När vindkraftverken inte levererar så mycket energi, värms lagerbyggnaden långsamt upp, men den förblir kall nog för den frusna fisken. När vindkraftverken producerar mer energi, levererar de mer ström, och då sjunker temperaturen. Man kan säga att vindkraftverken ”köper” energi till de gånger då vinden inte blåser så kraftigt.

  • Vi använder elektriciteten när den är billigare, förklarar GOOSS direktör Gunter Krins.

Fisken lagrar på så sätt energi, och beroende på årstiden kan de frusna fiskarna bevara en veckas förbrukning av energi.

Vindspill ska reduceras

Gunter Krins lagerbyggnad är inte den enda som är med i projektet, som lanserades i november 2008, och som med hjälp av internet ska försöka skapa kontakt mellan alla typer av elkonsumenter och elproducenter.

Projekt som eTelligence ska hjälpa Tyskland att minska energispillet.

Enligt tysk lag är producenter av förnybar energi garanterade ett fast pris för vind- och solenergi. Det har stärkt industrin, men det har varit en utmaning att införliva den förnybara energin i ett system, som är vant vid en stabil, tillförlitlig ström av energi, som till exempel ett kolkraftverk kan garantera.

  • Vindkraftparker stängs helt enkelt av, om det finns för mycket elektricitet på vårt elnät, säger Oliver Weinmann, innovation manager vid elbolaget Vattenfall.

  • Det är inte någon särskilt bra situation. Vi är tvungna att hitta en lösning, som kan integrera all vindenergin i vårt elnät.

Här kommer Cuxhavens frusna fisk in i bilden.

Läs också

Kanske är du intresserad av...