Fisk inspirerar försvaret

En fisk är så bra på att gömma sig att dess taktik inspirerar försvaret.

4 december 2013

Fiskarten Selene vomer, som lever i Atlanten, är en mästare på kurragömma. Dess hud kan manipulera polariserat ljus så att den inte upptäcks av rovfiskar, trots att den lever på grunt och upplyst vatten.

Försvaret: Kan vi kopiera?

Denna förmåga kan kanske överföras till teknikens område och användas inom försvaret. USA:s flotta har i många år manat till forskning på huruvida dessa egenskaper kan kopieras till fartyg och ubåtar. Om man kunde måla fartyg med reflekterande färg skulle de troligen vara bättre kamouflerade under vattnet, säger biologen Molly Cummings.

Läs också

Kanske är du intresserad av...