Titanic-filmens skapare vill dyka 11,2 kilometer ned under havet

Filmskaparen och NG-forskaren James Cameron tänker under de kommande veckorna försöka nå ned till världens djupaste punkt, Marianergraven, nästan 11,2 kilometer under havsytan.

8 mars 2012

När James Cameron dyker ned med sin specialkonstruerade miniubåt är det samtidigt startskottet för Deepsea Challenge, ett vetenskapligt projektsamarbete, som omfattar James Cameron, National Geographic Society och Rolex. Syftet är att utföra djuphavsforskning och utforskning för att öka vår kunskap om och insikt i dessa i stort sett okända delar av jorden.

James Camerons historiska expedition blir den första omfattande forskningsresan med en bemannad farkost till den djupaste platsen i Marianergraven, Challengerdjupet.

James Cameron planerar att tillbringa sex timmar på bottnen av Stillahavsgraven, cirka 322 kilometer sydväst om Guam, för att samla in prover för marinbiologisk, mikrobiologisk, astrobiologisk, maringeologisk och geofysisk forskning.

Denna vecka har man utanför Papua Nya Guineas kust genomfört framgångsrika tester av den avancerade tekniska utrustning som James Cameron och hans grupp har utvecklat. Testen omfattade djuphavsdyk utan lina – däribland ett ned till ett djup av över 8000 meter – i den revolutionerande, enmansbetjänade miniubåten Deepsea Challenger, som är resultatet av åtta års teknisk utveckling och den mest djupgående bemannade havsfarkost som finns.

Följ expeditionen

Du kan följa James Cameron medan expeditionen fortskrider på deepseachallenge.com eller på Facebook.

”Djuphavsgravarna är de sista outforskade fläckarna på vår jord, och där finns vetenskapliga skatter för 100 år av forskning”, säger James Cameron.

”National Geographic, som har utforskat världen i nästan 125 år, är den idealiska partnern för att bistå vid inledningen av en ny era av djuphavsforskning och utforskning, som kan hjälpa ledande forskningsinstitutioner att besvara frågor om de djupaste, outforskade delarna av jorden. Vårt mål är att bygga upp ett vetenskapligt arv till framtida generationer. Och att inspirera människor jorden runt att sätta forskningen i högsätet och tillsammans med oss forska via internet och med hjälp av det material vi producerar.”

Challengerdjupet har bara nåtts en gång med ett bemannat dyk. Det skedde den 23 januari 1960, då den amerikanske kaptenen Don Walsh och den schweiziske oceanografen Jacques Piccard dök dit med batyskafen Trieste. De tillbringade cirka 20 minuter på havsbottnen, innan de återvände till ytan.

NG-forskare

James Cameron fick titeln NG-forskare år 2011. Medan han arbetade på sin film Titanic, gjorde han tolv dyk med miniubåt till det berömda vraket i Nordatlanten.

Expeditionen var så tekniskt framgångsrik att James Cameron grundade Earthship Productions, som utvecklar filmer om havsforskning och havsvård. Sedan dess har han lett sex expeditioner, legat bakom en ”brottsplatsundersökning” av vrakplatsen omkring det tyska slagskeppet Bismarck och gjort omfattande 3D-inspelningar av djupt belägna, termala öppningar längs Atlantiska centralryggen, östra Stillahavsryggen och Californiaviken.

James Cameron har genomfört 72 djuphavsdyk med miniubåt, däribland 51 med ryska Mir-miniubåtar på djup ned till 4870 meter.

Under expeditionen Deepsea Challenge kommer det att tas bilder till en 3D-film om det omfattande tekniska och vetenskapliga förarbetet bakom detta historiska dyk. Händelsen kommer att dokumenteras för National Geographic Channel och tidskriften National Geographic. James Cameron kommer dessutom att samarbeta med National Geographic om att ta fram undervisningsmaterial, som kan nå ut till en bred krets.

Det första testdyket

Miniubåten Deepsea Challenger inleder sitt första testdyk ned till fyra kilometers djup utanför Papua Nya Guineas kust.

Läs också

Kanske är du intresserad av...