Flygföroreningar dödar fler än flygkrascher

Ny variant av flygrädsla – du löper större risk att dö av gifter från planen än i en flygplanskrasch, visar en ny undersökning.

13 oktober 2010 av Mason Inman, National Geographic News

De senaste åren har omkring 1000 personer om året omkommit i flygkrascher. Som jämförelse dödar utsläppen från flygplanen omkring 10000 om året, säger forskare.

Tidigare undersökningar har förutsatt att människor utsätts för utsläppen från flygplan endast vid start och landning. Den nya undersökningen är den första som gör en fullständig uppskattning av antalet människor som dör i förtid på grund av utsläpp från samtliga flygbolags flygplan.

”Vi fann att utsläpp från flygplan som flyger över 914 meters höjd, och som inte omfattas av lagstiftning, ligger bakom majoriteten av dödsfallen”, säger ledaren för undersökningen, Steven Barrett, som är luftfartsingenjör på Massachusetts Institute of Technology i Cambridge i USA.

Precis som bilars avgaser innehåller utsläpp från flygplan en rad förorenande ämnen, däribland svaveldioxid och kväveoxider.

Många av dessa partiklar är oerhört små, omkring 2,5 tusendelars millimeter eller mindre än tjockleken på ett hårstrå.

Så kallat partikelformigt material, som är väldigt litet, är den största syndaren när det gäller försämring av människans hälsa, i synnerhet eftersom partiklarna kan sätta sig djupt nere i lungorna och möjligen tas upp i blodomloppet, säger forskare.

På spåret av giftig flygförorening

Steven Barrett och hans kolleger använde en datormodell, som matades med information om flygrutter, den genomsnittliga mängd bränsle som förbrukades under flygningarna, och de uppskattade utsläppen från det.

Datormodellen, som bygger på försöksdata, har visat sig ge en exakt bild av föroreningarnas rörelser i atmosfären såväl som transporten av föroreningar mellan kontinenterna, i synnerhet från Asien till Nordamerika, säger Steven Barrett.

Genom att jämföra dessa data med en annan atmosfärisk modell kunde forskarna visa hur flygföroreningarna sannolikt rör sig, och var de förorenande ämnena sannolikt dalar ned till marken, där människor andas in dem.

För att bedöma hur mönstren i flygplanens förorening kan tänkas öka risken för dödsfall, tittade man i undersökningen även på hur mänskliga befolkningsgrupper fördelar sig på jorden.

Globalt sett uppskattade forskarna att omkring 8000 dödsfall om året beror på föroreningar från flygplan, som flyger på marschhöjd (omkring 10668 meter), medan cirka 2000 dödsfall beror på föroreningar som släpps ut under starter och landningar.

De vanligaste dödsorsakerna till följd av luftföroreningar är enligt Världshälsoorganisationen WHO hjärt-kärlsjukdomar samt andningssjukdomar, däribland lungcancer.

Inte hemma hos dig själv

Platserna med mest trafikerade flygplatser är inte alltid dem som är mest utsatta för hälsopåverkan, hävdar undersökningen.

När ett flygplan flyger i marschhöjd ovanför molnen, kan luftströmmar blåsa föroreningarna långt bort. De förhärskande vindarna kan sålunda få föroreningarna att falla ned från himlen omkring 10000 kilometer öster om planets rutt.

I USA inträffar varje år omkring 450 dödsfall till följd av utsläpp från flygplan, och det är enligt undersökningen bara omkring en sjundedel av de dödsfall som man kunde förvänta om föroreningarna skulle falla direkt ned på marken från planen.

I Indien inträffar däremot uppskattningsvis 1640 dödsfall om året på grund av utsläpp från flygplan. Det är omkring sju gånger fler dödsfall än vad man kan förvänta utifrån antalet flygplan som startar eller landar i landet.

Största delen av dessa dödsfall beror inte på flygningar över Indien utan på utsläpp på hög höjd över Europa och Nordamerika, som därifrån blåses tvärs över Asien, visar undersökningen, som publicerats i oktobernumret av tidskriften Environmental Science & Technology.

Läs också

Kanske är du intresserad av...