Konkreta bevis för Titanics förfall

Expedition Titanic kommer att samla in konkret dokumentation av den korrosion som Titanic är utsatt för – i form av testplattformar av stål, som liknar små trappstegar. Plattformarna placerades på platsen första gången 1998 och har utsatts för samma destruktiva förhållanden som Titanic.Forskarna vet exakt hur tjocka plattformarna var när de sattes ut, och det gör att de kan mäta exakt hur snabbt metall bryts ned på den plats där Titanic ligger. ”Vi tittar helt enkelt på dem och ser hur mycket stål som är kvar på dem”, säger mikrobiologen Roy Cullimore.

24 augusti 2010

Expedition Titanic kommer att samla in konkret dokumentation av den korrosion som Titanic är utsatt för – i form av testplattformar av stål, som liknar små trappstegar. Plattformarna placerades på platsen första gången 1998 och har utsatts för samma destruktiva förhållanden som Titanic.

Forskarna vet exakt hur tjocka plattformarna var när de sattes ut, och det gör att de kan mäta exakt hur snabbt metall bryts ned på den plats där Titanic ligger. ”Vi tittar helt enkelt på dem och ser hur mycket stål som är kvar på dem”, säger mikrobiologen Roy Cullimore. Den uppskattade nedbrytningstakten gör att forskarna bättre kan förutsäga ungefär hur länge Titanic kommer att förbli någorlunda intakt.

Gravplundrare i Titanic?

Utöver Woods Hole Oceanographic Institution deltar flera andra ledande vetenskapsorganisationer i behandlingen av alla insamlade data. RMS Titanic Inc. – som har ensamrätt på rättigheten att bärga vraket – finansierar expeditionen.

Bärgningen av Titanic har varit ett kontroversiellt ämne i mer än 20 år, och Robert Ballard, mannen som fann Titanic, är en av kritikerna.

Enligt Robert Ballard borde Titanic och platsen runt det vara ostört som en ”helig grav” för de över 1500 passagerare och besättningsmedlemmar som omkom. I stället har vrakjägare, turister och filmare ”förvandlat det till en grotesk underhållningsshow på en lokal marknad”, har han sagt.

Organisatörerna bakom Expedition Titanic säger att de inte har för avsikt att bärga några föremål.

”De enda skatter vi kommer att leta efter är sinnets skatter”, säger David Gallo, den ena av projektledarna. ”Och vi samlar inte in något annat än data.”

Inte desto mindre kan resultaten av expeditionen ge bärgningsdebatten nytt bränsle, medger David Gallo.

”Om vi upptäcker att skrovet kommer att kollapsa fullständigt inom loppet av kort tid, vad ska vi då göra med de föremål som finns i skrovet?” säger han.

”Ska vi låta det förfalla naturligt?” frågar han. ”Eller ska vi på ett eller annat sätt försöka bevara det för eftervärlden genom att plocka upp några av bitarna från havsbottnen?”

Titanic som videospel

När det rör sig om det kontroversiella vraket, är det åtminstone en sak alla kan bli eniga om.

”Jag har inte hört någon säga att Titanic ser bättre ut än någonsin” säger David Gallo. ”Vi vet att det förfaller liksom de flesta människoskapade föremål, som inte håller länge nere på havsbottnen.”

”Expedition Titanic är strängt taget det första riktiga försöket att skaffa fram vetenskapliga bevis för vad som sker med fartyget, och hur snabbt det sker”, tillägger han. ”Det är en strikt systematisk metod för provtagning och uppmätning.”

David Gallo hoppas att den arkeologiska 3D-modell som blir resultatet kommer att kopplas ihop med virtuell teknik av det slag som används i till exempel videospel, så att människor överallt i världen virtuellt kan utforska vraket på egen hand.

En vacker dag är simuleringar trots allt det enda som är kvar av det legendariska fartyget.

Läs också

Kanske är du intresserad av...