När fick vi motorvägar?

Den första svenska motorvägen stod klar 1953, men andra länder byggde motorvägar mycket tidigare.

14 juli 2014

Idén med vägar förbehållna motorfordon härrör från 1920-talets Italien, där Piero Puricello år 1923–24 byggde världens första motorvägssträcka mellan Milano och Varese.

Den italienska motorvägen hade dock ingen mittremsa, som i dag är ett av kännetecknen för en motorväg, men annars liknade den dagens motorvägar genom att sakna plankorsningar och vara förbehållen bilar.

I USA hade man också ett antal motorvägsprojekt från slutet av 1920-talet, men de första som byggde motorvägar som vi känner dem i dag var tyskarna. År 1942 hade den nazistiska regimen låtit bygga 211 mil tysk Autobahn, som inte hade enbart ett civilt utan även ett militärt syfte.

Den första svenska motorvägen stod klar 1953 och gick mellan Malmö och Lund.

Läs också

Kanske är du intresserad av...