Ny bakterie äter upp Titanic

En ny bakterieart har upptäckts på Titanics skrov, och det är möjligt att den kan påskynda nedbrytningen av det historiska vraket.

16 december 2010 av Rachel Kaufman, National Geographic News

Forskare vid Dalhousie University i Halifax i Kanada samlade 1991 in prover av R.M.S. Titanics istappsliknande rostformationer. Rostformationerna myllrade av liv, men det var ingen som hade identifierat några specifika mikroorganismer på fartyget. I stället hade de delats in i generella kategorier såsom bakterier eller svampar. Därför beslutade Henrietta Mann och Bhavleen Kaur från Ontario Science Centre sig för att isolera och identifiera en enskild bakterieart i virrvarret av mikroskopiska livsformer. Den utvalda bakterien visade sig vara en ny art, som fick namnet Halomonas titanicae. Bakterien ingår en familj som aldrig tidigare har observerats på så stora djup – Titanic ligger begravd omkring 3,8 kilometer under ytan, säger Bhavleen Kaur.

Titanics nedbrytning är en ”läroprocess”

Titanic sjönk för 98 år sedan och låg ostörd på havsbottnen tills det upptäcktes 1985. Sedan dess har forskare upptäckt att mikroorganismer, strömmar längs havsbottnen och forskarna själva har påskyndat nedbrytningen av fartyget.

En del experter hoppas kunna bevara vraket genom att döda de metallätande bakterierna och skydda fartyget mot strömmar, så att turister och dokumentärfilmare kan besöka Titanic i många år till. Men ”att låta nedbrytningen fortsätta är också en läroprocess”, säger Bhavleen Kaur. ”Om vi bevarar fartyget hejdar vi även nedbrytningsprocessen.”

Den typ av metallätande djuphavsmikroorganismer som äter på Titanic skulle kunna lära ingenjörer att skydda oljeplattformar eller hur man gör sig av med andra vrak.

Läs också

Kanske är du intresserad av...