Vad är det som äter av Titanic?

Nere på havsbottnen är Titanic i flera processers våld.För det första är det 270 meter långa fartyget en gigantisk festmåltid för marina organismer. Blötdjur har ätit upp en stor del av Titanics trä – och lämnat kvar stålskrovet åt mikroskopiska bakterier och svampar.

24 augusti 2010

Nere på havsbottnen är Titanic i flera processers våld.

För det första är det 270 meter långa fartyget en gigantisk festmåltid för marina organismer. Blötdjur har ätit upp en stor del av Titanics trä – och lämnat kvar stålskrovet åt mikroskopiska bakterier och svampar. Efter hand som mikroorganismer äter sig in i Titanic bildar de självförsörjande biologiska samhällen, som liknar istappar och kallas ”rosttappar”. Enligt en uppskattning från Roy Cullimore, mikrobiolog och erfaren Titanic-forskare, fanns det 1996 omkring 650 ton (torr vikt) rosttappar enbart på utsidan av Titanics försektion (bilden). Rosttapparna har sedan dess fortsatt att växa på både insidan och utsidan av vraket.

Rosttapparna breder kanske även ut sig till det inre av den främre masten, vilket kan få den att kollapsa helt inom ett eller två år, bedömer Roy Cullimore, som grundat Droycon Bioconcepts Inc., ett bioteknologiskt företag med bas i Regina i Kanada.

Det översta promenaddäcket vittrar också långsamt, säger han, och med den nuvarande utvecklingen faller det kanske samman inom loppet av 20 år.

När man byggde Titanic, säger Roy Cullimore, bröt människor ”järn i naturliga lager och omvandlade det till stål. Nu håller ‘skadedjuren’ på att dela upp stålet, och en del av biomassan i rosttapparna blir på nytt till råjärn” – rått, oraffinerat järn.

Han påpekar att en stor del av det smälta järnet blandas med havsmiljön, och i slutänden tas det upp i djurs blodomlopp eller i vattenväxter, som behöver järn för sin fotosyntes.

Även utan rosttapparna skulle Titanics skrov bryta ned sig självt ganska effektivt, bland annat för att dess blandning av metaller ger upphov till en process, som kallas galvanisk korrosion. Bly, brons, mässing och andra metaller i Titanic är ädlare än det järn som utgör det mesta av stålet i skrovet, och håller därför hårdare i sina elektroner. När järn förenas med någon av de andra metallerna i en elektrolyt som saltvatten, vandrar elektronerna från den ena metallen till den andra, och det gör enligt U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration att järnet korroderar snabbare.

Havsströmmar och människor går hårt åt Titanic

Nordatlantens yta var kusligt lugn den natt då Titanic sjönk, men kraftiga och skiftande strömmar längs havsbottnen skadar också vraket.

”Den förändras hela tiden”, säger P. H. Nargeolet från RMS Titanic Inc. om strömmen. ”Allt knuffandet fram och tillbaka, fram och tillbaka motsvarar en orkan, som i ett par timmar ruskar ett träd åt ena sidan och i ett par timmar åt andra sidan. Till sist dukar trädet under.”

”Jag kunde se några enstaka hål i däcket för ett par år sedan”, säger han. ”Nu håller hålen på att bli riktigt stora – strömmen går fram och tillbaka och bearbetar dem 24 timmar om dygnet.”

Människor kan också har medverkat till att påskynda fartygets förfall – och det i varje fall rotat i dess viloplats.

Tusentals föremål har bärgats legalt, och ett okänt antal kan ha avlägsnats olovligt. Fartyg med forskare, filmare och turister har lämnat efter sig nutida avfall.

Dessutom har havsforskaren Robert Ballard, som ledde expeditionen som 1985 upptäckte fartyget, och andra lanserat teorin att ubåtar kan ha skadat Titanic allvarligt genom att landa på eller stöta in i fartyget – vilket Expedition Titanic enligt den ene projektledaren, David Gallo, kommer att se till att inte göra.

Ubåtarna ska utforska runt fartyget, men vidta alla tänkbara åtgärder för att inte skada det eller fastna i vraket – vilket vore farligt både för Titanic och för den dyra utrustningen, säger David Gallo, som leder avdelningen för särskilda projekt på Woods Hole Oceanographic Institution.

”Vi kommer att akta oss för att röra fartyget”, säger han. ”Det är som ett kirurgiskt ingrepp: Det finns alltid en risk, men vi har gjort allt vi kan för att se till att vi inte kommer åt något på själva platsen.”

Expedition Titanic kommer kanske även att skaffa konkreta bevis för vilka skador som hittills har orsakats av människor – hittills har den typen av bevis mest byggt på rykten, säger David Gallo. Undersökningen kommer sannolikt att avslöja dykvikter, kablar och andra moderna kvarlåtenskaper, som kanske någon gång ska tas bort.

Läs också

Kanske är du intresserad av...