Varför lämnar flygplan streck?

Alla känner till de karakteristiska vita strecken på himlen. Här får du förklaringen på varför de uppstår.

14 juli 2014

De vita strecken efter flygplan på himlen är ett slags moln. De består av iskristaller bildade av den vattenånga som finns i planens utsläpp. Molnen bildas, när vattenångan kondenseras och blir till vattendroppar eller iskristaller.

På 10–12 kilometers höjd – där jetplanen flyger – är temperaturen så låg att förtätad vattenånga kondenseras direkt till iskristaller. Dessa är så små att de kan hålla sig svävande i luften länge, men det kräver samtidigt att den relativa luftfuktigheten utanför planet är hög.

När det sker, kan strecken stanna kvar på himlen ganska länge utan att förångas – ibland i flera timmar. Ofta bildas de dock bara för att försvinna snabbt igen. Det sker, när de kondenserade gaserna från planet snabbt blandas med en omgivande, torrare luft.

Forskarna har börjat debattera om dessa plan och deras konstgjorda moln kan påverka klimatet. Än så länge har ganska lite forskats på området, men eftersom omfattningen av flygtrafiken knappast blir mindre i framtiden, har vi nog inte hört det sista ordet i den debatten.

Läs också

Kanske är du intresserad av...