Femsekundersregeln: gäller den?

Kan man äta mat som legat på golvet? Enligt en ny undersökning är det inte hälsofarligt att äta mat som har hamnat på golvet … eller är det?

20 mars 2014 av Sarah Whitman-Salkin - daily news

Så hände det igen – du tappade din smörgås på golvet. Du böjer dig ned, plockar upp den och blåser noggrant bort allt damm och alla farliga bakterier – hoppas du. Du gapar för att ta ett bett av smörgåsen, för du har ju ”femsekundersregeln” på din sida: Tappad mat kan ätas utan hälsorisk, om den legat på golvet i högst fem sekunder.

Frågan är dock om du bör äta den? Är det säkert att äta brödet eller chipset eller kakan, som du precis har räddat från golvet, eller har matbiten förorenats av bakterier? Vetenskapen säger … kanske.

Forskare vid Aston University i Birmingham i England hävdar nu att femsekundersregeln gäller. I en undersökning av femsekundersregeln från 2007 påstår forskare vid Clemson University i USA att det inte finns någon säker tidsgräns för tappad mat. Deras resultat pekar på en ”nollsekundsregel”.

Det märkliga är emellertid att forskarna bakom undersökningen från Aston och Clemson tillämpade nästan identiska undersökningsmetoder och de fick samma resultat – men med markant olika slutsatser. Så gäller femsekundersregeln eller ej?

Forskare: Det handlar om bakterierna

När man tappar mat på golvet hakar vilken bakterie som helst som lever på golvet sig fast vid den. Så om man äter maten man precis tappat på golvet äter man även eventuella bakterier, som maten har varit i kontakt med. I båda undersökningarna ville forskarna ta reda på hur lång tid det tar för bakterierna på golvet att få fäste på maten. Undersökningarna utfördes på tre olika golvytor: klinker, laminat eller trä samt matta. Aston-undersökningen använde bakterierna Escherichia coli och Staphylococcus aureus, medan Clemson-undersökningen testade med Salmonella typhimurium. På Clemson genomförde man enbart försök med mortadella (en italiensk korv) och bröd, medan forskarna vid Aston genomförde försök med en rad matvaror med varierande fuktighet (från en skiva torrt, vitt bröd till klibbigt godis).

Resultaten av de båda undersökningarna har flera saker gemensamt. När livsmedel kommer i kontakt med en förorenad yta, överförs bakterierna omgående till maten. Klinker, trä och laminerade ytor överför betydligt fler bakterier än ytor täckta av en matta. Aston-undersökningen visade föga överraskande att fuktiga livsmedel (kokt pasta eller klibbigt godis) var mer benäget än torra (småkakor eller bröd) att samla på sig bakterier.

Gäller då femsekundersregeln?

”Det ser ut som om professor Hilton [som ledde Aston-undersökningen], har bekräftat våra resultat”, säger Paul Dawson, som är professor i livsmedel, kost och förpackningsvetenskap vid Clemson University och som står bakom undersökningen från 2007. Anthony Hilton vid Aston University håller med: ”Våra resultat bekräftar professor Dawsons”, säger han, ”såtillvida att bakterier överförs omgående vid kontakt”. Han tillägger dock att ”överföringskraften är extremt låg ... därav femsekundersregeln”.

De båda professorerna är emellertid oeniga om föroreningsgraden. Enligt Anthony Hilton är ”den omedelbara överföringen [av bakterier till mat] inte tillräcklig [för att kontaminera maten]. I vår undersökning överfördes bara en miljondel av bakteriebeståndet på golvet till de torra matvarorna, medan omkring 20 gånger fler överfördes till de fuktiga. För fuktiga livsmedel på dessa golvtyper finns det bevis för att färre bakterier överförs till mat som plockas upp snabbt”.

Paul Dawson håller inte med: ”Oavsett ytan och beröringstiden överfördes tillräckligt många bakterier för att de skulle kunna spåras och göra någon sjuk.”

Skulle forskarna själva äta maten?

Föga överraskande agerar professorerna Paul Dawson och Anthony Hilton olika i förhållande till femsekundersregeln. ”Jag jämför att plocka upp tappad mat och äta den med att köra bil utan säkerhetsbälte”, säger Paul Dawson. ”Somliga kan köra ett helt liv utan säkerhetsbälte utan att någonsin råka ut för en olycka eller skada sig. En del kan även äta tappad mat under ett helt liv och aldrig bli sjuka. Men om man i det första fallet blir inblandad i en svår olycka skadas man sannolikt. Om maten i det andra fallet hamnar på en yta som är kontaminerad med en hög koncentration av sjukdomsframkallande bakterier blir man sannolikt sjuk.”

”Jag håller mig till till nollsekundersregeln”, säger han. ”Om jag tappar mat på golvet, kan jag inte förstå varför jag skulle äta den, även om sannolikheten talar för att det inte är det minsta hälsovådligt.”

Anthony Hilton är naturligtvis av motsatt åsikt: ”Jag har tre små pojkar, som har vuxit upp med att tappa smörgåsar på golvet och plocka upp dem igen”, säger han. ”Hemma hos mig själv, där jag vet att det städas ordentligt, är risken för att de plockar upp något obehagligt tillsammans med smörgåsen mycket, mycket liten.” Han tillägger dock ”att tappa mat på trottoaren är en helt annan sak.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...