Genmodifierade grödor – ja eller nej?

Genmodifierade produkter har stått på menyn i USA i nästan två decennier. I Europa och stora delar av Afrika har debatten om säkerhet och miljö i hög grad dock hindrat användningen av genmodifierade grödor.

29 oktober 2014 av Tim Folger

Genmodifiering kan vara bra för miljön

Hittills finns det mycket få vetenskapliga belägg för att genmodifierade grödor är skadliga.

Dessutom visar undersökningar att genmodifierad majs i USA har reducerat användningen av bekämpningsmedel på majsodlingarna med 90 procent, och i Kina har antalet skadliga bladlöss minskat, medan antalet gynnsamma insekter ökat, efter att man gått över till genmodifierad bomull.

Trots sådana historier har det varit svårt att sälja in idén om genmodifierade grödor till allmänheten i Europa och Afrika.

Nio miljarder munnar att mätta

Så hur farligt är det att mixtra med generna i vår mat, och har vi råd att avvisa de genmodifierade grödorna, när vi om bara 35 år har nio miljarder munnar att mätta på jorden?

Läs artikeln: ”En ny grön revolution”

Lär dig mer om genetisk växtförädling, och ta själv ställning till om du tror att det är lösningen på framtidens livsmedelsdilemma. Läs hela artikeln från National Geographic nummer 10/2014:

OBS! Du måste ha en profil på National Geographic för att ladda ned artikeln. Det är gratis att skapa en sådan och tar bara ett ögonblick. När du klickar på nedladdningsknappen får du möjlighet att skapa en profil.

Läs också

Kanske är du intresserad av...