Quinoa är populär mat

Quinoa är en populär växt. Den hör naturligt hemma vid Titicacasjön i Anderna och har i årtusenden varit ett viktigt livsmedel för befolkningen i trakten.

11 mars 2014

De senaste tio åren har även andra fått smak för de näringsrika fröna. Det har fått produktionen i Anderna att stiga från 20000 ton årligen 1990 till 80000 ton år 2011.

Stor efterfrågan Bönderna kämpar för att möta efterfrågan, och i en del områden har befolkningen inte råd att köpa quinoa på grund av de höga priserna. Nu har länder på andra kontinenter hoppat med på quinoatåget och börjat odla växten.

Quinoa ska bekämpa hungersnöd

Runt om i världen produceras quinoa i 57 länder, däribland Frankrike, Thailand, Australien, USA - samt i Afrika, där FN hoppas att fröets höga proteininnehåll kan medverka till att bekämpa hungersnöd.

Idealiska varianter för olika klimat Mångfald är det långsiktiga målet, säger Kevin Murphy, som är växtförädlare vid Washington State University. "Det finns hundratals quinoavarianter, och vårt mål är att utveckla optimala varianter för olika klimatförhållanden."

Billigare quinoa på väg I dag kommer det mesta av världens quinoa från Bolivia, Peru och Ecuador, men med det fortsatta förädlingsarbetet kommer man snart att kunna hitta lokalt producerad - och billigare - quinoa i butikerna, säger Kevin Murphy.

Läs också

Kanske är du intresserad av...