Vad har de stoppat i soldaternas mat?

Ett lands matkultur speglas i fältransonerna i detta galleri. Somliga av de fältransoner som visas är heldagsransoner, andra är enstaka måltider. Inte alla måltidsbilder visar hela innehållet av fältransonen.

30 oktober 2014

Soldaternas fältransoner speglar i hög grad varje lands matkultur. Under kriget i Afghanistan kunde en fransk fältranson bytas mot sex amerikanska. Nu är läget omvänt, eftersom kvaliteten på de amerikanska styrkornas mat har fått ett rejält lyft.

Läs också

Kanske är du intresserad av...