Varför gråter man när man hackar lök?

När man hackar lök trillar tårarna. Vad beror det på?

19 juni 2014

När man skär i lök frigörs enzymer som kallas för allinaser. De reagerar med svavelhaltiga aminosyror i löken och bildar ämnet syn-propantial- S-oxid (PTSO). Detta irriterar ögats hornhinna och utlöser tårarna. I naturen är det troligen ett försvar mot djur, säger amerikanen Eric Block, som forskar på organisk kemi.

Forskare utvecklar ”tårfri” lök

Forskare från Japan och Nya Zeeland har skapat en ”tårfri” variant genom att hämma genen för de enzym som bidrar till att bilda PTSO. De genmodifierade lökarna (t v) är bara för forskningsbruk, men målet är att ta fram en ätbar variant på naturligt vis.

Läs också

Kanske är du intresserad av...