Vilka matvaror hamnar oftast i soporna?

Forskare har rotat igenom våra kökssopor och undersökt vilka matvaror som oftast hamnar i sophinken. Här är vad de kom fram till.

27 november 2015 av Elizabeth Royte

Det är svårt att kartlägga konsumenternas vanor när det gäller spillet av specifika grupper av livsmedel. Erfarenheterna visar att självrapportering ofta är förknippad med stor osäkerhet och att aktivt deltagande i studier i många fall leder till att deltagarna förändrar sina vanor.

I en stor studie gjord i Storbritannien, på vilken siffrorna ovan är baserade, intervjuade man konsumenterna. Dessutom användes köksdagböcker och objektiva genomgångar av köksavfallet när man gjorde analysen.

Studien visar att det inte finns någon direkt koppling mellan hur mycket vi köper av en viss livsmedelsgrupp och hur mycket vi slänger av den.

Till exempel utgör mejeriprodukter och ägg den absolut största andelen av inköpen i de brittiska hushållen, men det är bara åtta procent av dessa som hamnar i soptunnan.

Britterna köper betydligt mindre mängder bröd, men ändå slängs 32 procent av denna kategori. Olika livsmedelsgruppers hållbarhet spelar betydligt större roll.

Läs mer om hur du kan undvika matspill här

Läs också

Kanske är du intresserad av...