Immigranter, som dessa indier på en sikhfest i Barcelona, bidrar till att öka Europas stagnerande befolkningstillväxt. Man uppskattar att 214 miljoner människor har immigrerat till ett annat land på grund av mänskliga eller naturliga katastrofer eller för att få bättre jobbmöjligheter. Foto: Randy Olson

Galleri: Befolknings-tillväxt

Inom FN förväntar man att vi blir 9,3 miljarder år 2050 och 10,1 miljarder år 2100. Om kvinnor i genomsnitt får 0,5 barn mer än förväntat blir vi emellertid 15,8 miljarder år 2100, och får de 0,5 barn mindre, blir vi bara 6,2 miljarder.

14 oktober 2011

Inom FN förväntar man att vi blir 9,3 miljarder år 2050 och 10,1 miljarder år 2100. Om kvinnor i genomsnitt får 0,5 barn mer än förväntat blir vi emellertid 15,8 miljarder år 2100, och får de 0,5 barn mindre, blir vi bara 6,2 miljarder.

En helt ny medlem av jordens befolkning ser världen för första gången på Mulago Hospital i Kampala. Större delen av världens framtida befolkningstillväxt kommer att äga rum i Afrika: år 2050 kommer befolkningen att ha ökat med 1,2 miljarder i Afrika och med en miljard i Asien. Foto: Randy Olson

En räcker inte, säger ämbetsmän, som efterlyser en babyboom i Shanghai. Eftersom över 20 % av invånarna är över 60, uppmuntras föräldrar att få barn nummer två, ett lokalt undantag från Kinas ettbarnspolitik. Andelen äldre stiger globalt, eftersom människor lever längre, och det föds färre barn. Foto: Fritz Hoffmann

Nyfödda från den 1 september 2010 har rullats ihop för en gruppbild på Orlandos Winnie Palmer Hospital i Florida. Till skillnad från övriga länder har USA en relativ hög nativitet. År 2050 förväntas USA:s befolkning stiga till 400 miljoner, medan Europas befolkning minskar. Foto: John Stanmeyer

Sextioettåriga Maria do Livramento Braz (t v, sittande i mitten) har sju barn och tillhör en generation med hög nativitet. I dag strävar arbetarklassfamiljer dock efter samma livsstil – och familjestorlek – som medelklassfamiljer som Maria Corrêa de Oliveiras (t h, sittande). Hon är psykoanalytiker, bor i Rio de Janeiro och har två barn. I utvecklingsländerna har det antal barn kvinnor i genomsnitt får, sjunkit från 6 barn 1960 till 2,6 i dag. Foto: John Stanmeyer

Läs också

Kanske är du intresserad av...