En flicka lånar sin fars mobiltelefon under ett besök i templet i Madurai. Unga är de första att ta till sig ny teknik: mobiltelefoner, internet och sociala medier ger den största generationen av barn och unga någonsin tillgång till kunskap – och till varandra – i mycket högre grad är förr. Foto: Mark Tuschman,

Galleri: En värld av möjligheter

Barn från 0–15 år utgör två miljarder av jordens befolkning. Totalt 101 miljoner barn går inte i skolan – över hälften är flickor. Årligen blir 16 miljoner flickor mödrar. Graviditet tar flest liv bland 15–19-åriga flickor i uländer.

14 oktober 2011

I Afrika är hälften av befolkningen under 20 år gammal. Om dessa barn och unga får jobb och själva väljer att få färre barn, när de växer upp, kan de bli en fantastisk möjlighet för ekonomisk tillväxt. Då har Afrika en stor befolkningsgrupp i den produktiva åldern, som har relativt få äldre och barn att försörja. Därmed får de möjlighet att arbeta sig ur fattigdomen. En motsvarande situation hjälpte den ekonomiska tillväxten att få fart i Ostasien.

Trettonåriga Rebeca da Silva bor i ett slumkvarter, men har fått stipendium till en musikalisk utbildning. Cirka 85 % av Brasiliens flickor fortsätter med tre års skolgång efter åttonde klass. Hälften av de 16 miljoner flickor under 20 år som varje år blir mödrar, bor i bara sju länder – däribland Brasilien och USA. Foto: John Stanmeyer

Trots enkla förhållanden får barnen stor glädje av undervisningen på en skola i en förort till Kampala. FN förväntar att Afrikas befolkning kommer att mer än fördubblas fram till 2050. Om Afrikas unga får tillgång till utbildning och jobb, kan de bli ett lokomotiv för ekonomisk utveckling och framgång. Foto. Randy Olson

Demonstranter samlas utanför en domstol i Benghasi. Beväpnade med mobiltelefoner, sociala medier och för somligas vidkommande bara stor beslutsamhet kämpar unga från Nordafrika och Mellanöstern för att få inflytande över sin egen framtid. Foto: Michael Christopher Brown

Unga på shoppingtur. Sowetos förvandling från ett kaotiskt township till en blomstrande förort till Johannesburg fick ytterligare vind i seglen, när det 65000 kvadratmeter stora köpcentrumet Maponya slog upp dörrarna 2007. Centret lockar 1,5 miljoner människor i månaden. Foto: James Nachtwey

Läs också

Kanske är du intresserad av...