Är enäggstvillingars avtryck identiska?

Fingeravtrycket är unikt för en person och används som en säker identifikation – både i EU-pass och i polisutredningar. Fingeravtryck är så unika att till och med enäggstvillingars fingeravtryck är olika.

18 april 2016

Människor som är nära besläktade med varandra uppvisar ofta likheter i de hudmönster som skapar våra fingeravtryck.

Eftersom enäggstvillingar kommer från ett och samma befruktade ägg har de samma DNA, vilket innebär att fingeravtrycken är väldigt lika.

Identiska är de dock inte.

Skälet till det är att fingeravtrycken inte bestäms av enbart generna, utan också av diverse miljöfaktorer.

Miljön under fosterstadiet spelar en stor roll

Fingeravtrycken bildas under fosterstadiet och det överordnade mönstret styrs av generna, men omständigheter som navelsträngens längd (som kan påverka blodtillförseln), mängden näring i fostervattnet, blodtrycket och fostrets placering i livmodern påverkar också utvecklingen av fingeravtrycken.

Läs också

Kanske är du intresserad av...