Gener för långt liv hittade

Det är fortfarande inte möjligt att förutsäga om man blir 100 – men forskarna kommer allt närmare.

22 juli 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

En nyupptäckt rad med 150 ”lång livslängd”-varianter av omkring 70 gener gör att forskare med 77 procents noggrannhet kan gissa om en person kommer att bli 90 år eller äldre, hävdar en ny undersökning.

Enligt upphovsmännen undertrycker dessa genetiska varianter för lång livslängd möjligen gener som förknippas med sjukdomar som demens och hjärtproblem, som ofta hänger samman med åldrande.

”Det handlar bara om en genetisk predisponering”, säger Paola Sebastiani, som är biostatistiker vid Boston Universitys fakultet för folkhälsa och som har lett undersökningen.”Det är inte liktydigt med att man blir 100. Det kan ske många saker i livet.”

Livsstil, miljö och tur har givetvis alltid stor inverkan på hur länge man lever – som det kan ha haft för de 23 procent av försökspersoner på 100 år och över, som har visat sig sakna de genvarianterna.

Kanske ”har denna grupp bara levt länge för att de har känt till några bra knep och har undvikit riskfaktorer”, säger Paola Sebastiani. ”Kanske har de inte rökt, ätit särskilt mycket rött kött, eller så har de bara levt hälsosammare.”

New England Centenarian Study har utsetts till världens största vetenskapliga undersökning av hundraåringar och deras familjer, och sedan 1995 har man samlat in information om över 1000 vita hundraåringar. Ytterligare studier ska bredda forskningen till folk med annan hudfärg. Man ska börja med Japan, där det finns oproportionerligt många hundraåringar.

I industriländer är det endast en person per 6000 som blir 100 år eller mer. Endast en av sju miljoner blir 110 och kan kalla sig ”supercentenarianer”. Av alla hundraåringar är 85 procent kvinnor.

Från 100-årsgener till personliga livskällor

Den nya upptäckten, som upphovsmännen kallar ett första steg, kan kanske leda till att människor i förväg kan ta reda på hur länge deras kroppar är predisponerade att hålla.

Ytterligare studier av de 150 genvarianterna kan dessutom leda till framsteg inom genanalyser för enskilda individer och medicinska förutsägelser – isynnerhet i förhållande till åldersbetingade sjukdomar, säger forskarlaget. Forskningen har redan stått för en överraskning i den riktningen.

Man har länge vetat att mycket lång livslängd är ett familjedrag, och därför har många forskare antagit att de mycket gamla kanske saknar genvarianter som inverkar på åldersrelaterade sjukdomar.

De nya rönen visar dock att hundraåringar har lika många av de sjukdomsrelaterade varianterna som andra människor. Det betyder att varianterna för lång livslängd kanske kan neutralisera eller överträffa de varianter som är förknippa de med dessa sjukdomar, visar den nya undersökningen, som publiceras på fredag i tidskriften Science.

Hur de än bär sig åt, ser varianterna för långt liv ut att hålla invaliditet och sjukdomar borta fram till de sista levnadsåren. Nittio procent av de personer som blir 100 slipper invaliditet fram till omkring 93-årsåldern, säger forskarna.

Långt liv: inte bara en fråga om genetik

Demografen Dan Buettner har tillbringat åtskilliga år med att studera de människor i världen som lever längst och de platser där de bor, som han kallar för blå zoner. Dan Buettner berömmer den nya forskningen och säger att det länge har varit känt att personer som blir 100 inte bara lever på rätt sätt utan även har vunnit i det ”genetiska lotteriet”.

”Men gener och miljö hänger olösligt samman”, säger han.

Till exempel kan miljöfaktorer som föda, vatten och luftkvalitet snabbt förändras, och det betyder att de gener som har hjälpt dagens hundraåringar att få ett långt liv, kanske inte har samma inverkan på barn som föds i år, säger Dan Buettner, som har fått stöd från National Geographic Societys expeditionsfond.

Dan Buettner anser att genetiska ingrepp en dag kommer att kunna hejda åldrandeprocessen – men det är långt in i framtiden, säger han. För närvarande måste vi alla leva med de gener som vi har fått oss tilldelade, och det betyder att de som leva länge bör se över sin livsstil.

”Utifrån vad vi vet nu, kan den genomsnittlige amerikanen troligen lägga tio år till sin förväntade livslängd och få det biologiska uret att gå långsammare”, säger han.

Hälsosammare kost och mindre portioner är en stor del av ekvationen, tillägger han. Andra faktorer är fysisk aktivitet och ett mentalt fokus – Dan Buettner anser att personer med en klar uppfattning av syftet med sitt liv kan leva sju år längre än personer som inte har det.

”Om man vill dra fördel av eventuella framtida möjligheter för genetiska ingrepp är den bästa strategin att optimera sin livsstil”, säger Dan Buettner.

Läs också

Kanske är du intresserad av...