Hjärnan: nu även i färg

Hjärnforskare uppfinner metod att skapa 3D-bilder av nervförbindelserna i hjärnan.

14 juli 2011

Vi beskriver ofta cellerna i hjärnan som ”de små grå” och förknippar dem med intelligens. För hjärnforskarna handlar det dock även om den vita substansen, massan av nervfibrer (även kallade axon) och de nätverk som flyttar information mellan områden i hjärnan.

Vårt minne, våra tankar, känslor – det som gör oss till de personer vi är – stammar från dessa nervfiberförbindelser. Till för kort tid sedan hade vi dock ingen metod, som kunde visa och avkoda nervernas banor i levande personer.

Så är det inte längre, för Van Wedeen, som är professor vid Harvard University, har uppfunnit en metod för att skapa färgkodade 3D-bilder av nervförbindelserna genom att följa rörelsen av vatten längs fibrerna. Varje tråd representerar tusentals nervfibrer. (Hjärnan på bilden ovan är från en frisk vuxen).

Nu har amerikanska forskare beviljats över 250 miljoner kronor i anslag, så att de med den nya skanningtekniken ska kunna upprätta ett bibliotek med bilder av hjärnans kretsar av nervfibrer. Man anser att denna kartläggning kan avslöja hur hjärnan reagerar på inlärning, ålderdom med mera. Data från projektet kan möjligen även bidra till att utveckla behandling av autism och schizofreni.

Läs också

Kanske är du intresserad av...