Test: Är du "super-igenkännare"?

Cirka en procent av oss är "super-igenkännare". Det vill säga att man nästan har en övermänsklig förmåga att känna igen ansikten. Om du är en av dem så vet vi några som gärna vill undersöka din hjärna.

26 augusti 2016 av Tobias Hjortkjær Schultz; Illustrerad Vetenskap

Upplever du ofta att du känner igen människor som du bara såg en skymt av för flera år sedan?

Då kan du vara bland den enda procent av jordens befolkning som kan kalla sig för "super-igenkännare".

Det kan du testa HÄR.

Delta i forskning

Om du tillhör de bästa vill de gärna tala med dig på University of Greenwich i England, där professor Josh P. Davies håller på att samla ihop ett antal försökspersoner till världens första stora undersökning av super-igenkännare.

”Det är inte säkert att du är en super-igenkännare bara för att du får höga poäng i testet. Men om du gör det är vi intresserade av att komma i kontakt med dig, för det finns väldigt få super-igenkännare”, siger Professor Davies, som själv är ansvarig för utformningen av testet.

En av de första studierna av fenomenet gjordes på Havard University, USA, 2009, då man vetenskapligt bevisade att fenomenet faktiskt existerar.

Ovanlig förmåga

Försöksgruppen bestod dock bara av fyra noggrant utvalda personer som själva ansåg sig ha den ovanliga förmågan.

Samtliga fyra personer upplevde det som ett problem att de väldigt ofta kände igen personer som i sin tur inte hade en aning om vem de pratade om.

Samtidig kunde forskarna dra slutsatsen att människor som var extremt bra på minneslekar – exempelvis vanligt memory-spel – inte var super-igenkännare. Således handlar det om två olika typer av minne.Oplever du jævnligt at genkende mennesker, du kun så et glimt af for flere år siden?

Läs också

Kanske är du intresserad av...