Varför mätte man kriminellas kranium?

Fascination inför naturvetenskapens möjligheter ledde till mätning av kranier.

16 januari 2014

Det gjorde man i försöket att bestämma en persons karaktär. Läran kallas frenologi. I dag betecknas den som en pseudovetenskap, men på 1800-talet red idén på vågen av entusiasm över naturvetenskapens möjligheter och en önskan att kunna identifiera kriminella individer och lösa sociala problem.

Tre huvudprinciper

Frenologin bygger på tre principer: 1) Alla karaktärsdrag styrs av separata områden i hjärnan. 2) Ju större området är, desto mer uttalat är karaktärsdraget. 3) Hjärnskålen formas efter storleken av dessa områden.

Saknar vetenskapliga belägg

Det var den österrikiske läkaren Franz Joseph Gall som 1796 utvecklade hypotesen. Hans idé att hjärnan är indelad i funktionsområden var inte felaktig, men teorin att kraniets yttre form kan avslöja personligheten saknar vetenskapliga belägg.

Läs också

Kanske är du intresserad av...