Kan spädbarn verkligen dyka?

Stämmer det verkligen att spädbarn reflexmässigt kan dyka – utan att få vätska i svalget?

11 januari 2012

Ja, spädbarn har en medfödd reflex, dykreflexen, som stänger till luftstrupen när vätska kommer ner i svalget – dock inte om vätskan i fråga är modersmjölk.

Kemiska receptorer nära stämbanden registrerar vätskan och sänder signaler till hjärnan om att stänga struplocket strax ovanför luftstrupen. Samtidigt sjunker hjärtfrekvensen markant, blodtrycket stiger och blodet dirigeras om från armarna och benen till hjärnan, hjärtat och lungorna, allt för att hushålla med syret.

Under vattnet gör barnet reflexmässigt simrörelser och när barnet kommer upp till ytan sväljer det, även det reflexmässigt. På så sätt ser reflexen till att vattnet i svalget hamnar i matstrupen och inte i lungorna.

Reflexen styrs av hjärnstammen och är aktiv tills barnet är omkring ett halvt år gammalt. Efter det tar storhjärnan över, så att barnet medvetet kan stänga luftstrupen när det sväljer.

Fråga oss:

Har du en fråga till NG:s experter? Skicka ett mejl till: [email protected] Endast frågor som publiceras i tidningen besvaras och belönas med en fin världskarta.

Läs också

Kanske är du intresserad av...