Stjärnbrist förstör din hälsa

På våra breddgrader är det svårt att se Vintergatan. Vår belysning förorenar natten till den grad att stjärnorna inte längre går att se. Och föroreningen får betydande konsekvenser för hälsan.

28 juni 2016 av Babak Arvanaghi; Illustrerad Vetenskap

Aldrig har det varit så svårt att se stjärnorna från jorden. Vårt elektriska ljus förorenar nattens mörker och gör det svårt för stjärnornas ljus att nå fram till oss.

Ett nytt forskningsprojekt belyser just detta, hur illa läget är med föroreningen.

Och det ser dystert ut: Stora delar av västvärlden kan inte längre se Vintergtan. Det i sig är inte störande, men den ökande mängden ljusföroreningar medför en rad olika sjukdomar.

Ljuset för med sig sjukdomar

Som de flesta andra djur är människan beroende av dygnsrytmen. Den berättar för oss när vi ska sova och vakna, att vi blir hungriga och gör att hormonproduktionen i kroppen inte stannar av.

Den kraftiga ljusföroreningen kan vara en bidragande faktor till att dygnsrytmen rubbas. En rubbad dygnsrytm kan leda till en mängd olika sjukdomar. Bland annat:

Föroreningarna drabbar också landet

Forskarteamet har kommit fram till de här resultaten genom att mäta jordens ljusflöde med satelliten Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Teamet drog slutsatsen att ljuset, som primärt kommer från städerna, reflekteras i jordens atmosfär. Det innebär att ljuset vänder tillbaka till jorden och även förorenar de stora områden som i annars är belägna långt bort från det förorenande stadsljuset.

Läs också

Kanske är du intresserad av...