Varför får solen mig att nysa?

Cirka en fjärdedel av alla människor nyser när de exponeras för starkt ljus. Fenomenet kallas ­fotiska nysreflexen eller ACHOO-syndromet. Personer med detta ärftliga syndrom nyser, ofta ­upprepade gånger, när starkt solljus eller ­elektriskt ljus når deras ögon. Exakt hur ljuset orsakar nysningarna vet man inte, men de flesta experter tror att svaret står att finna i autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet som vi inte styr över med vår medvetna vilja.

8 december 2011

Cirka en fjärdedel av alla människor nyser när de exponeras för starkt ljus.

Fenomenet kallas fotiska nysreflexen eller ACHOO-syndromet. Personer med detta ärftliga syndrom nyser, ofta upprepade gånger, när starkt solljus eller elektriskt ljus når deras ögon.

Exakt hur ljuset orsakar nysningarna vet man inte, men de flesta experter tror att svaret står att finna i autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet som vi inte styr över med vår medvetna vilja.

En vanlig nysning orsakas av en irritation i näsan som registreras av nerver i näshålan, som därefter skickar signaler till hjärnan om att nysa. En ”ljusnysning” kan eventuellt orsakas av att signalerna blandas med signaler från en annan reflex, nämligen pupillreflexen.

Den ser till att pupillerna drar ihop sig och skyddar ögonen när det kommer starkt ljus på näthinnan. Kanalerna genom vilka de båda reflexerna sänder sina elektriska signaler ligger nära varandra, vilket kan göra att de blandas.

Enligt en teori delar kanske till och med de båda reflexerna kanal hos ”solnysare”.

Fråga oss:

Har du en fråga till NG:s experter? Skicka ett mejl till: [email protected] Endast frågor som publiceras i tidningen besvaras och belönas med en fin världskarta.

Läs också

Kanske är du intresserad av...