Människor har en medfödd motivation att springa

Löpning ger en behaglig känsla, som upplevs som ”runner's high”, som kan ha motiverat våra förfäder att utveckla uthållighet, berättar en ny undersökning.

11 maj 2012 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Människor har en inbyggd motivation att springa. Det visar en ny undersökning, som fokuserade på orsakerna till den behagliga känsla, som uppfattas som ”runner's high” – att bli ”hög” genom att springa eller utmana sig fysiskt på andra sätt.

Runner's high kan upplevas vid måttlig till intensiv aerob (syrekrävande) träning som löpning och uppträder, när naturliga ämnen som kallas endocannabinoider aktiverar den del av hjärnan som förknippas med att ”känna sig väl till mods”, säger Greg Gerdeman, som är en av forskarna bakom undersökningen.

Löpning aktiverar haschliknande ämne i kroppen

”Endocannabinoider är molekyler som ofta beskrivs som kroppens egna haschliknande ämnen, eftersom de aktiverar motsvarande receptorer i cellerna”, säger Greg Gerdeman, som är biolog på Eckerd College i St. Petersburg i USA.

För att testa om löpning och dess effekter i form av välbehag är något medfött hos mer aktiva djur, ställde Greg Gerdeman och hans kollegor upp ett experiment med två arter av naturliga atleter, hundar och människor, och en art som inte springer, fretten, som är en underart av europeisk iller.

Gruppen, som leddes av David Raichlen vid University of Arizona, valde ut tio försökspersoner, som skulle springa och gå på ett löpband. Åtta hundar och åtta fretter tränades upp att göra detsamma.

Forskarna tog blodprover före och efter att försökspersonerna och försöksdjuren hade tränat i 30 minuter.

Analyser av blodproverna avslöjade en ökad förekomst efter träningen av en endocannabinoid som kallas anandamid hos alla hundarna såväl som hos försökspersonerna.

Hos fretterna förekom det däremot inga förändringar i koncentrationen av endocannabinoid efter löpträningen.

Gruppen bad dessutom de mänskliga löparna att fylla i en enkät om sitt sinnestillstånd. Resultatet var att alla försökspersonerna gav uttryck för att de kände sig gladare efter träningen. Dessutom kom forskarna fram till att ju större ökning i anandamid, desto större förbättring av humöret, påpekar Greg Gerdeman.

Resultaten stöder teorin att atletiska arter har en inbyggd motivation att springa i form av runner's high, medan icke-atletiska arter som fretter inte har det.

Påverkade löpning evolutionen?

Resultaten ger kanske en fingervisning om vad som har motiverat människor att utveckla anlag för löpning, en aktivitet som inte bara är utmattande utan även ”gör dig mer utsatt för skador i en värld dominerad av rovdjur”, säger Greg Gerdeman.

Om tidiga människor upplevde runner's high, säger han, ”är det den neurologiska belöningen. Det har uppmuntrat till ... upprepningar av beteendemönstret”.

”Men den egentliga utvecklingsmässiga vinsten har varit en förbättrad möjlighet till överlevnad och fortplantning till följd av dessa beteendemönster.”

Exempelvis har den ökade uthålligheten gjort att jägare och samlare kunnat fånga byten som gaseller, som kan springa snabbt, men inte långt. Denna strategi gjorde troligen tidiga människor till mer framgångsrika jägare, säger forskarna bakom undersökningen.

Löpning gör allt mer intensivt

Dan Lieberman vid Harvard University, som är biolog och som specialiserat sig på den mänskliga utvecklingen, påpekar att runner's high även kan ha gjort tidiga jägare mer alerta.

”När man upplever runner's high blir allting mer intensivt”, säger Dan Lieberman. ”Blått blir ännu blåare, och man får en ökad närvarokänsla.”

År 2004 publicerade Dan Lieberman och hans kollega Dennis Bramble en undersökning, i vilken de lanserade teorin att människor utvecklades till att löpa långa distanser för cirka två miljoner år sedan.

Gruppen gav stöd åt deras teori med en rad fysiska anpassningar som elastiska senor och korta underarmar.

Den nya undersökningen ”utvidgar detta från att omfatta enbart fysiska till att även omfatta neurobiologiska egenskaper”,säger Dan Lieberman.

”Man skulle kunna förvänta sig att om löpning över långa avstånd var viktigt för våra förfäder för att kunna jaga och samla, borde det finnas en feedback-mekanism, som hjälper människor att göra det – och runner's high är en form av feedback.”

Undersökningen av runner's high publicerades i april i Journal of Experimental Biology.

Läs också

Kanske är du intresserad av...