Varför stammar somliga?

I dag anser man inte att stamning är en nervös åkomma utan att orsaken är neurologisk.

10 januari 2013

Förr trodde man att stamning var en nervös åkomma. I dag anser man att orsaken är neurologisk. Stamning uppstår i regel i åldern 2–6 år, då barns talförmåga utvecklas snabbt. Tre fjärdedelar slutar av sig själva.

Hjärnskanningar har visat att i synnerhet vänster halva av hjärnbarken aktiveras, när personer som inte stammar pratar. Hos personer som stammar råder det i stället hög aktivitet i höger halva av hjärnbarken, när de talar.

Man vet ännu inte helt varför somliga stammar, men mycket tyder på att det kan vara ärftligt.

Läs också

Kanske är du intresserad av...