Demensvaccin kan snart testas på människor

Ett lovande nytt vaccin som förebygger demens kan vara klart att testa på människor inom ett par år, enligt forskarna bakom försöket.

22 juli 2016 av Nanna Vium / Illustrerad Vetenskap

Världen över lever mer än 47,5 miljoner människor med en demensdiagnos, och den siffran väntas stiga till svindlande 75,6 miljoner 2030.

Det råder alltså inga tvivel om att demens är ett stort problem – både för de drabbade, deras anhöriga och för samhället.

Därför söker forskare världen över efter en lösning som kan behandla de sjukdomar som leder till demens.

Och nu har en grupp forskare från bland annat Flinders University i Australien gjort framsteg när det gäller ett vaccin, som sägs vara klart att testa på människor inom två till tre år.

Som trasiga bilar

Helt konkret kan vaccinet målinriktat påverka två typer av nedbrutna proteiner, som ansamlas i hjärnan och ofta förorsakar demens.

Proteinerna kallas Tau och Beta-amyloid.

Nikolaj Petrovskij – en av forskarna bakom vaccinet – jämför dem med trasiga bilar i ett garage.

"Man måste avlägsna dem, annars kommer man inte ut" , säger han till 891 ABC.

Stor potential

Och i det avseendet har vaccinet visat lovande resultat i ett nytt test på möss.

"Vi har skapat ett vaccin som får immunsystemet att producera antikroppar. Antikropparna fungerar som ett slags bärgningsfordon i hjärnan, som avlägsnar de trasiga proteinerna", förklarar Nikolaj Petrovskij.

Enligt honom är det uppseendeväckande att vaccinet just kan påverka båda proteinerna.

"Det betyder att vaccinet har potential att både förebygga demens och potentiellt också att rulla tillbaka processen i de tidigaste stadierna", förklarar han.

Läs också

Kanske är du intresserad av...