Ebola virus

En seriemördare på spåret: Kan ebola mutera och bli ännu dödligare?

Detta årets utbrott av ebola i Västafrika har varit mer omfattande än alla epidemier hittills. Kan ebola mutera och bli ännu dödligare? Få svar på varför vi måste utrota ebola under 2014, innan viruset lär sig för mycket om oss.

28 oktober 2014 av David Quammen - National Geographic Daily News

För 40 år sedan var ebola bara namnet på en flod. Det var ett mindre vattendrag, som inte verkade särskilt hotfullt och som flöt genom norra Zaire, inte långt från det lokala sjukhus där det första kända utbrottet av en ny virussjukdom hade ägt rum. Det nya virus blev uppkallat efter floden, och nu har ”ebola” blivit synonymt med död, elände och rädsla för smitta.

Detta årets utbrott av ebola i Västafrika har varit mer omfattande än alla epidemier hittills, och en stor del av uppmärksamheten har med rätta fokuserats på hur sjukdomen kunnat spridas så.

Bakom den frågan döljer sig tre andra frågor, som är mindre uppenbara, mer komplicerade och helt avgörande, om man vill se ebola i ett större perspektiv: 1. Varifrån kommer viruset? 2. Vart är det på väg? 3. Vad händer härnäst?

Vi gör klokt i att fundera på dessa frågor, samtidigt som vi reagerar på de dagliga rubrikerna, uppmanar våra ledare till mer helhjärtad handling och stöder de organisationer (som Läkare utan gränser), som så modigt bekämpar epidemin i Vestafrika.

Om David Quammen

David Quammen skriver som frilansare för National Geographic och har bland annat skrivit böckerna Spillover och The Song of Dodo. Hans nya bok, Ebola: The Natural and Human History of a Deadly Virus, ges ut på förlaget W. W. Norton nästa vecka.

Läs också

Kanske är du intresserad av...