Fråga 2 – Vart är ebola på väg?

Vart är ebola på väg?Viruset har även förflyttat sig inuti levande människokroppar. Vi vet att det kom från Liberia till Dallas i USA med framlidne Thomas Eric Duncan, från Liberia till Nigeria med framlidne Patrick Sawyer och från Sierra Leone till Spanien med två spanska präster och missionärer, som båda har avlidit, efter att de evakuerats för att få behandling.Det har även förts till bland annat Oslo, London, Paris, Hamburg, Frankfurt och New York med smittade personer, mestadels sjukvårdspersonal och hjälparbetare, som förts hem för att få behandling.

28 oktober 2014

Vart är ebola på väg?

Viruset har även förflyttat sig inuti levande människokroppar. Vi vet att det kom från Liberia till Dallas i USA med framlidne Thomas Eric Duncan, från Liberia till Nigeria med framlidne Patrick Sawyer och från Sierra Leone till Spanien med två spanska präster och missionärer, som båda har avlidit, efter att de evakuerats för att få behandling.

Det har även förts till bland annat Oslo, London, Paris, Hamburg, Frankfurt och New York med smittade personer, mestadels sjukvårdspersonal och hjälparbetare, som förts hem för att få behandling.

Kan ebolavirus bli luftburet?

Lika oroväckande som virusets geografiska spridning är dess resa genom det evolutionära landskapet. Muterar det på ett sätt som kan göra det farligare för människor? Är det risk för att det kommer att kunna överföras via luften som influensa, SARS-virus eller förkylning?

Att ebola skulle bli luftburet är det ultimata skräckscenariot, men sannolikheten är nästan försvinnande liten av skäl som Laurie Garrett, seniormedlem av USA:s utrikesråd med global hälsa som specialitet, nyligen har argumenterat övertygande för i en artikel i Washington Post. Vad som för närvarande är ett vätskeburet virus, som anhopas i ytceller i cirkulationssystemet, kan inte enkelt omvandlas till ett virus, som angriper de små luftsäckarna i lungorna.

”Det är ett genetiskt språng som hör hemma i science fiction”, skrev Laurie Garrett.

Viruset blir troligen inte luftburet, men det är inte otänkbart att det kommer att kunna förbättra sina evolutionära möjligheter på andra sätt och bli mindre synligt och mer flyktigt.

Vi måste utrota ebola under 2014, innan viruset lär sig för mycket om oss.

Läs också

Kanske är du intresserad av...