Fråga 3 – Vad händer härnäst?

Vad händer härnäst?

28 oktober 2014

Vad händer härnäst?

Det är naturligtvis ingen som vet hur mycket värre epidemin i Västafrika blir. USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC publicerade i slutet av september en rapport, som förutspår att det i värsta tänkbara fall kommer att finnas 1,4 miljoner insjuknade i början av nästa år. Världshälsoorganisationen sade i mitten av oktober att antalet nya fall fram till december kan stiga med 10000 i veckan, vilket är tio gånger så mycket som under föregående månad. Världsbanken har varnat för att kostnaderna i samband med epidemin kan nå upp på 240 miljarder kronor, vilket utöver hälsokatastrofen kommer att innebära en ekonomisk katastrof för de tre västafrikanska länderna.

Kommer epidemin att sprida sig ytterligare och leda till utbrott i andra delar av världen? Det hoppas vi inte. Kommer den att visa sig som nya, sporadiska fall hos personer som har rest från Västafrika utan att veta att de varit smittade, när de gick ombord på planet (Thomas Eric Duncan var enligt uppgift ovetande om det)? Sannolikt.

Vilket är bästa sättet att bekämpa sådana fall? Hård kontroll på flygplatserna, isolering av resenärer som testas positivt, reserestriktioner eller kanske ett totalt förbud mot trafikflyg från Liberia, Guinea och Sierra Leone. Dessa åtgärder kommer troligen att hjälpa. Det viktigaste och effektivaste vi kan göra är dock att så mycket som möjligt hjälpa till att hejda utbrottet där det började, nämligen i Västafrika.

Ebola måste bekämpas i Västafrika

Världen kommer inte att bli av med ebola under 2014, om inte Västafrika blir av med det. Stränga restriktioner och inreseförbud för alla resenärer från Västafrika kommer inte att göra det omöjligt för viruset att komma in i Europa eller USA eller andra områden.

Vår garanti mot hotfulla virus kan aldrig bli en 100-procentig garanti. För det finns det alltför många virus, däribland en del som lurar i värddjur i avlägsna skogar, men också mer välkända virus som Nipah i Bangladesh, Marburg i Uganda, Lassa i Västafrika, Sin Nombre-viruset i västra USA och alla de nya influensor som kommer från Sydostasien – plus många andra, som ännu inte har identifierats och namngivits.

Dessutom finns det för många människor, som delar territorium med värddjuren och med varandra. Vi lever för nära varandra via flygtrafiken. Virus är enkla organismer, men väl anpassade till den moderna världen.

I år är det ebola, destruktiv och skrämmande. Nästa år kommer det att vara något annat.

Läs också

Kanske är du intresserad av...