Multiresistenta bakterier
© Shutterstock

Multiresistenta bakterier: Så farliga är de

De muterar hastigt, kan inte behandlas och är livsfarliga. Multiresistenta bakterier utgör enligt WHO ett jättelikt hot mot mänskligheten, och ska vi kunna hejda dem krävs det insatser nu.

23 mars 2017 av Babak Arvanaghi

Forskare vid Harvard University har filmat hur E.coli-bakterier växer i en stor petriskål, som innehåller områden med olika doser antibiotika.

Filmen, som du kan se här, visar hur bakterierna på elva dagar muterar och blir immuna mot den kraftigaste antibiotikakoncentrationen. 

Kraftig medicin är verkningslös

De resistenta bakterierna utgör enligt världshälsoorganisation WHO ett jättelikt problem för mänskligheten.

Bakterierna bygger upp resistens mot all tillgänglig antibiotikan i takt med att vi försöker behandla dem.

I tio länder – däribland Sverige och Norge – har man registrerat fall av gonorré, som inte kan behandlas med de kraftigaste antibiotika vi har till vårt förfogande.

Bakterier är livsfarliga

Den resistenta stafylokockbakterien MRSA dödar 64 procent fler smittade än den icke-resistenta typen, och multiresistent tuberkulos drabbade år 2014 nästan en halv miljon människor.

Det största problemet med bakterierna är dock de konsekvenser de får för sjukvården: Operationer och kemoterapibehandlingar blir livsfarliga, eftersom risken för smitta med bakterierna under behandlingen är stor.

Enligt WHO är faran från de resistenta bakterierna så stor att vi måste reagera nu. Insatser krävs från både statliga institutioner och samhället som helhet.

Ny antibiotika på väg

De senaste 30 åren har inga nya typer av antibiotika utvecklats, men i början av 2016 gjorde forskare en upptäckt som på sikt kan rädda oss.

I ett jordprov fann det ett antibiotiskt medel, Teixobactin, som möjligen kan utvecklas till en helt ny typ av medicin. 

Läs också

Kanske är du intresserad av...