Myggfälla med människodoft krossar malaria

Försök i Kenya med myggfällor med människodoft har visat sig vara otroligt effektiva och har minskat bestånden av malariamyggor med 70 procent. Nu talar forskarna återigenom på allvar om möjligheten att kunna utrota den fruktade sjukdomen.

19 augusti 2016 av Jakob Priess / Illustrerad Vetenskap

The World Health Organization, WHO, har som uttalat mål att utrota malaria innan år 2030 och nu öppnar chockerande testresultat från Kenya för att det ambitiösa målet faktiskt går att uppnå.

Det står klart efter att ett internationellt forskarteam just har publicerat resultaten av ett kenyanskt försök med myggfällor som har anrikats med människodoft.

70% utrotade

Det tre år långa försöket, som letts av professor Willem Tekken, och ett forskarteam från Kenya och Schweiz, har genomförts på den kenyanska ön Rusinga och datan är utan tvivel:

Beståndet av den mest utbredda malariamyggan på Rusinga har under bara tre år minskat med hela 70%.

Samtidigt visar studien att i hem där fällor med människodoft ställts ut är antalet människor som får malaria 30 procent lägre än i de hus som saknar fällor.

Forskarna hoppas nu att doftfällan också kan vara lösningen i kampen mot denguefeber och zikavirus, som också överförs till människor via myggor.

Stora konsekvenser

Resultaten, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet visar så överväldigande resultat att metoden benämns som "revolutionerande".

Den sekundära effekten av en aktiv kamp mot malarian är också stor.

Varje minut dör ett barn av malaria och de afrikanska ländernas kostnader för behandling av malaria beräknas uppgå till upp emot 100 miljarder kronor per år.

Utöver det tillkommer försämrade levnadsvillkor, eftersom hushållens produktion av grödor och generella intäkter årligen är 10 procent lägre på grund av sjukdomseffekterna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...