Pest dödar fortfarande

Pesten är inte utrotad ännu och utsikterna är ganska dystra om man inte diagnostiseras snabbt.

12 november 2013

Pest hör inte bara till det förflutna

De senaste 20 åren har det funnits 5000 fall av pest, som lett till mellan 100 och 200 dödsfall om året. "Det är osannolikt att vi kommer att få se ett större utbrott, men sjukdomen tar sig in i gnagarbestånden", säger Ken Gage vid USA:s hälsovårdsmyndighet. Pest orsakas av bakterien Yersenia pestis (ovan), som färgar tarmen på loppor mörk (nedan).

Upptäck pesten tidigt

När de pestdrabbade gnagarna dör kan loppor från djuret hoppa över på människor i närheten och på så sätt överföra sjukdomen. Östafrika är hårdast drabbat, medan Europa inte har haft något fall på många år. Till skillnad från tidigare är en pestdiagnos i dag inte någon dödsdom. Sjukdomen kan botas med antibiotika. Ken Gage påpekar emellertid: "Om sjukdomen inte diagnostiseras inom fyra–fem dagar är utsikterna dystra."

Foto: CDC

Läs också

Kanske är du intresserad av...