Står Polstjärnan alltid i norr??

Står Polstjärnan alltid i norr på himlen?

27 juni 2013

Ja, nästan alltid. Under en natt ser himlens stjärnor ut att röra sig i en cirkel runt jorden. När jorden roterar kring en tänkt axel från den geografiska sydpolen till den geografiska nordpolen påverkas stjärnornas rörelser av var på himlen de står i förhållande till jordaxeln. Polstjärnan, Polaris, befinner sig bara en enda grad från den geografiska nordpolen, så den flyttar sig så lite att den alltid står nära himlens nordpol.

Polstjärnan flyttar sig med tiden

Så kommer det dock inte alltid att vara. Jordaxeln förskjuts nämligen i en cirkelrörelse där en rotation omfattar 26000 år. Fram till cirka år 2100 kommer himlens nordpol att närma sig Polaris, varefter den börjar röra sig bort från den. Runt år 2800 före Kristus, då egyptierna byggde pyramider och vi befann oss i bondestenåldern, var det Thuban som var polstjärna och om cirka 13000 år kommer rollen att innehas av Vega.

Läs också

Kanske är du intresserad av...