När uppfann man nollan??

Nollan har inte alltid funnits i matematiken, men hur och varför kom den egentligen till?

1 april 2014

Nollan har en dubbel roll: som skiljetecken, som anger en tom plats i ett positionssystem som 110 och 101, så att man kan skilja talen åt och från talet 11.

Negativa tal fanns inte

Bland andra babylonierna hade på 200-talet före Kristus utvecklat en sådan nolla, men de använde den inte i dess andra roll, som vi känner i dag: som ett värde som ligger mitt mellan 1 och -1. Faktum är att de inte hade begripit negativa tal och kunde inte med matematiken förstå underskott eller skuld.

Nollan kom sent till Europa

Att betrakta nollan som likvärdig med andra tal, positiva såväl som negativa, anses komma från den indiske matematikern Brahmagupta (år 598-670). Först mellan 1200 och 1650 fick nollan denna dubbla roll i Europa

Läs också

Kanske är du intresserad av...