Vem uppfann gräsmattan?

Den täta, gröna gräsmattan är ett ­europeiskt påfund. Europas milda och fuktiga klimat gjorde det möjligt att odla och sköta gräsmattor.

3 augusti 2012

Redan på medeltiden fanns gemensamma, avgränsade betesmarker för boskap i byarna. Några av de tidigaste gräsmattorna var ytor kring medeltida slott i Frankrike och England, som hölls fria från annan växtlighet för att vakterna lätt skulle kunna se gäster och eventuella fiender som närmade sig.

Gräsmattor blev emellertid extra populära bland aristokratin i nordvästra Europa från renässansen och framåt. Innan gräsklipparen uppfanns år 1830 var det enbart rika personer som hade råd att ha tillräckligt många anställda för att kunna sköta sina gräsmattor.

Gräsmattorna kunde hållas korta på olika sätt, men gemensamt för alla metoder var att de var arbetskrävande, eftersom grönområdena ofta var tämligen stora. Man kunde hålla gräset kort med lie, skära eller fårsax, men på många håll använde man betande får, nötboskap eller hjortar som levande gräsklippare.

Fråga oss:

Har du en fråga till NG:s experter? Skicka ett mejl till: [email protected] Endast frågor som publiceras i tidningen besvaras och belönas med en fin världskarta.

Läs också

Kanske är du intresserad av...