Vem uppfann snabel-a?

@ är faktiskt inte något nytt tecken -– det har suttit på de flesta skrivmaskiner sedan år 1900.

14 juli 2014

När programmeraren Ray Tomlinson från det amerikanska teknikföretaget BBN år 1971 uppfann mejlet, behövde han ett skiljetecken till mejladresser, så att det skulle framgå vem mejlet var till, och vilken dator personen satt vid.

Valet föll på tecknet @ (snabel-a), som i dag används i otaliga mejl världen över.

@ är inget nytt tecken

Tecknet uppfanns dock inte för ändamålet. Det har funnits på tangentbordet på de flesta skrivmaskiner sedan år 1900, men det har existerat ända sedan medeltiden.

Då var det vanligt att bokstäver skrevs ihop i så kallade ligaturer – kanske för att spara dyrbar plats på pergamentet. Därför anses @ vara en sammanskrivning av a och d, som angav det latinska ad "hos". På engelska har @-tecknet använts för att ange styckpris liksom à på svenska.

Läs också

Kanske är du intresserad av...