Vem uppfann tändstickan?

Idén till tändstickan går flera hundra år tillbaka. Det var emellertid en svensk som till slut tog patent på säkerhetständstickan, som vi känner den i dag.

Idén till tändstickan kan spåras till 1600-talet, då man upptäckte att fosfor och svavel antänds, när de gnids mot varandra. Utvecklingen tog dock fart på allvar först i början av 1800-talet, då kemister experimenterade med att tillverka självantändliga trästycken.

Fransmannen Jean Chancel var en av de första som fann att en tändsats av bland annat kaliumklorat och socker antänds när den doppas i svavelsyra – dopptändstickan var född. Andra tidiga tändstickor involverade flaskor med gul (även kallad vit) fosfor och andra ämnen och var besvärliga och farliga.

På 1820-talet såldes den första strykstickan i London. Tändsatsen bestod av kaliumklorat, antimonsulfid och svavel, som antändes, när den drogs mellan två sandpapper. På 1830-talet började man använda vit fosfor tillsammans med svavel i satsen, som var så lättantändlig att den antändes vid strykning mot vilken grov yta som helst, men på grund av dess giftighet förbjöds vit fosfor vid tändstickstillverkning i Sverige 1920.

På 1840-talet fann man att vit fosfor kan omvandlas till det mindre giftiga röd fosfor, och 1844 tog svensken Gustaf Erik Pasch patent på säkerhetständstickan, som antänds enbart när den stryks mot ett plån med röd fosfor. Elddonets dagar var räknade.

Läs också

Kanske är du intresserad av...